Sofia Trend

SofiaTrend е търговска марка на агенция за недвижими имоти АТренд.

Използван е WordPress, като базова платформа за изработката на сайта.

Сайтът е проектиран от екипа на BSH  и е тестван за ползваемост от  Лукрат.