„Eлектронно училище за родители“

Проект „Електронно училище за родители“ работи за постигане на един от елементите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ свързан с подобряване на качеството на живот на хората в България, чрез инвестиране в  човешкия капитал и засилване на социалното включване.

Сайтът на проекта е реализиран на WordPress.