Сдружение „Зелен Път“

„Зелен Път“ е сдружение за развитие и популяризиране на колоездачния спорт в българия. Сдружение „Зелен път“ е неправителствена организация вписана в Държавен регистър на юридическите лица с нестопанска цел на 29 март 2010г., която осъществява своята дейност първоначално в частна полза, а през началото на 2011г. след единодушно гласуване на Общо събрание се пререгистрира в… Continue reading Сдружение „Зелен Път“

Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата – мрежа от най-големите неправителствени организации, работещи в сферата на децата и семействата.

Арлете арт

Arlette Art е онлайн галерия, предоставяща възможността за среща между творци и ценители на изкуството. Нашата цел е популяризиране произведенията на изкуството на известни български автори в България и по света. Също така даваме възможност на съвременни млади автори да представят техни произведения.

Credit Card Article

Credit Card Article e онлайн ресурс за прегледи и консултации относно сложния свят на кредитните карти. Целта е да се помогне на клиентите, лесно да намерят инфомация и съвети, събрани от цяла общност от потребители, които да им помогнат да изберат на подходящата за тях кредитна карта

Камара на професионалните оценители

Камарата на професионалните оценители е независима, частна организация с нестопанска цел, основана на принципите: експертиза, опит, честност и почтеност.

Брио Вита ООД

Брио Вита ООД е бързоразвиваща се компания в областта на широкоформатния дигитален UV и солвентен печат, рекламно и търговско обурудване. За компанията бяха изработени пет различни сайта за всяка една от техните дейности.