Награди „Златната ябълка”

„Златната ябълка” – годишни награди за публични личности (политици, журналисти, обикновени хора и др.) и организации, които с работата си са допринесли към подобряване на живота и благосъстоянието на българските деца под 18 години. Наградите са учредени от Национална мрежа за децата.

„Eлектронно училище за родители“

Проект „Електронно училище за родители“ работи за постигане на един от елементите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ свързан с подобряване на качеството на живот на хората в България, чрез инвестиране в  човешкия капитал и засилване на социалното включване. Сайтът на проекта е реализиран на WordPress.

Мнение от значение

МНЕНИЕ ОТ ЗНАЧЕНИЕ – инициатива имаща за цел да обърне внимание на обществото към проблемите които произлизат от лошите условия в училищните тоалетни. Официален сайт на проекта.

Globul Green

GLOBUL Green е първата по рода си дългосрочна екологична стратегия, фокусирана върху реализирането на практически решения по проблеми, свързани с опазване на околната среда.