Услуги

 • Графичен дизайн на уеб сайт

  Проектирането на графичен дизайн се състои във визуално представяне на информацията и навигационните елементи.
 • Информационна архитектура

  Информационната архитектура на един сайт се състои в процеса на прецизно структуриране на информацията, нейното организиране в навигационни схеми, и представянето и чрез интуитивни визуални елементи.
 • Изработка на шаблони и прототип на уеб сайт

  Чрез изработването на шаблони, основните секции разработени в графичния дизайн се интерпретират, като HTML страници, които могат да бъдат разгледани в уеб браузър. Отделните шаблони могат да бъдат свързани един с друг, създавайки симулация на сайта.
 • Изработка на уеб сайт

  Уеб сайовете могат да бъдат статични или динамични. След като един сайт е завършен трябва да бъде въведено неговото съдържание, да се оптимизира за уеб търсачки и да бъде поддържан в зависимост от нуждите на клиента.
 • Изработка на електронен магазин

  Електронният магазин е един добър вариант за сайт, през който да се осъществяват продажби с минимални разходи за поддръжка.
 • Изработка на приложения за уеб

  Уеб приложенията могат да бъдат анкети, каталози, системи за управление на задачи, галерии (аудио, видео, изображения), допълнителни приложения за сайт, приложения за обработка на информация и др.