Български награди за уеб 2010

Официален сайт на конкурса “Български награди за уеб”, организиран от Българска Уеб Асоциация.

Сайтът е разработен на WordPress. Към сайта е изработена  и система за журиране.

Проектът е разработен за екипа на BSH с ръководител Борил Караиванов.

Използвани технологии: PHP, MySQL, JavaScript, WordPress, CMS

Посетете сайта

View screenshots: