„Eлектронно училище за родители“ 2011

Проект „Електронно училище за родители“ работи за постигане на един от елементите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ свързан с подобряване на качеството на живот на хората в България, чрез инвестиране в  човешкия капитал и засилване на социалното включване.

Сайтът на проекта е реализиран на WordPress.

Technologies used: HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, WordPress

Visit the website

View screenshots: