Камара на професионалните оценители 2009

Камарата на професионалните оценители е независима, частна организация с нестопанска цел, основана на принципите: експертиза, опит, честност и почтеност.

Technologies used: PHP, MySQL, JavaScript, WordPress

Visit the website

View screenshots: