Globul Green 2008

GLOBUL Green е първата по рода си дългосрочна екологична стратегия, фокусирана върху реализирането на практически решения по проблеми, свързани с опазване на околната среда.

Проектът е разработен за екипа на BSH с ръководител Борил Караиванов.

Използвани технологии: PHP, JavaScript, WordPress

Посетете сайта

View screenshots: