Globul Green 2008

GLOBUL Green е първата по рода си дългосрочна екологична стратегия, фокусирана върху реализирането на практически решения по проблеми, свързани с опазване на околната среда.

The project is developed with the BSH team with leader Boril Karaivanov

Technologies used: PHP, JavaScript, WordPress

Visit the website

View screenshots: