Фронтекс Интернешънъл АД 2009

Компания за събиране на вземания, предлагаща целия комплекс от услуги, свързани с управлението на клиентски вземания – събиране на вземания по телефона, с писмена кореспонденция, чрез посещения на адрес и правно събиране на вземания.

Technologies used: HTML, CSS, PHP, Flash, MySQL, JavaScript, WordPress

Visit the website

View screenshots: