Фасилити Оптимум България 2010

Фасилити Оптимум България е утвърден изпълнител на дейности по управление и поддръжка на сгради и съоръжения – фасилити мениджмънт.

Използвани технологии: HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, WordPress

Посетете сайта

View screenshots: