Фасилити Оптимум България 2010

Фасилити Оптимум България е утвърден изпълнител на дейности по управление и поддръжка на сгради и съоръжения – фасилити мениджмънт.

Technologies used: HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, WordPress

Visit the website

View screenshots: