Арлете арт 2009

Arlette Art е онлайн галерия, предоставяща възможността за среща между творци и ценители на изкуството. Нашата цел е популяризиране произведенията на изкуството на известни български автори в България и по света. Също така даваме възможност на съвременни млади автори да представят техни произведения.

Technologies used: HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, CMS

Visit the website

View screenshots: