5W communications 2008

5W communications е ПР агенция, основанa през 2006 година – група от фирми, специализирани в интегрираните маркетингови комуникации.

Technologies used: HTML, CSS, PHP, Flash, MySQL, JavaScript, CMS

Visit the website

View screenshots: