Какво е система за управление на съдържанието?

Система за управление на съдържанието е софтуер, с помощта на който се организира съдържанието на динамичен сайт. Съдъражнието може да бъде текст, картинки или мултимедия. Такава система дава възможност за управление на съдържанието от един или повече редактори.